Vårt kött

Genom att ta tillvara på det trakten har att erbjuda kan vi stolt sälja och tillverka produkter av högsta kvalitet där vi har kontroll på var djuren kommer ifrån. Dessutom kortar vi de miljöovänliga transporterna plus att vi kan ta bort mellanhänder och har direktkontakt med uppfödare och producenter.

Köttet som är den största delen av försäljningen kommer i huvudsak från Västmanland.
Exempelvis grisen från Stäholm gård utanför köping som är en helintegrerad gård. Det betyder att grisen föds upp och får spendera hela livet på en och samma gård. Vi på Åsby köper 60% av de grisar som föds upp på gården. Mer om stäholm finns att läsa på www.staholm.se.